KIỂM ĐỊNH MỸ PHẨM

Kiểm định mỹ phẩm theo tên sản phẩm khách hàng yêu cầu

HỒ SƠ GỒM:

1. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ( có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

2. Bản công thức của mỹ phẩm công bố; ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

3. Mẫu sản phẩm

4. Phí kiểm định 1,200,000 đ/ giấy/ sản phẩm

Liên hệ: 0989.166.612 - 09789.137.47

Giấy công bố mỹ phẩm


Đã thêm vào giỏ hàng